بسم الله الرحمن الرحیم

مناظرات نوشتاری آقای مهدی چهل تنی با مدعیان قرآنی

قسمت اول

مقدمه

هیئت تحریریه وبلاگ قصد دارد در ادامه هدف بحث های علمی با همفکران آقای برقعی و مصطفی طباطبایی سلسله نوشته هایی را از محقق و نویسنده توانا آقای مهدی چهل تنی در معرض دید همگان قرار دهد اگر چه این سلسله ی مطالب در حدود سالهای 1360 شمسی فیمابین آقای چهل تنی و یک مدعی قرآنی که با حمایت علمی مصطفی حسینی طباطبایی این نوشته ها را تنظیم می کرده رد و بدل شده است اما متاسفانه ما نوشته های مدعی قرآنی را در اختیار نداریم لذا بدین وسیله اعلام می کنیم کسانی که دسترسی به آقای مصطفی طباطبایی دارند از وی بخواهند تا نوشته های این مدعی قرآنی را در این خصوص به نحوی منتشر نماید تا خوانندگان محترم بتوانند دقیق تر قضاوت نمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخچه بحث

مقدمه:

به شهادت تاریخ شیعیان در طول چهارده قرن پس از رحلت رسول(ص) غالبا" در برابر اتهام و افترای دیگران به دفاع از حقانیت مذهب خویش پرداخته و بسیار کمتر از سایرین درصدد هجوم و حمله بر آمده اند . اینجانب نیز به همین سنت عمل کرده ام. سخنرانیها و نامه ها تماماً پس از زمانی است که تهاجم به مقدسات و اعتقادات مذهب شیعه را دیگران آغاز و اینجانب در صدد پاسخ گویی به آن بر آمده ام ، تاکید می کنم اینجانب آغاز کننده این ماجرا نبوده و چندان اعتقادی به مجادلات و کشمکش های کلامی آن هم با کسانی که شرح کار و منطق شان را ملاحظه خواهید فرمود ندارم.

سیل این اتهامات در طول تاریخ هیچ گاه قطع نشده و با آنکه میان اهل سنت در بسیاری ازمسائل اعتقادی و اصول و فروع مذهبی اختلاف بسیار بیشتر از اختلافات هر یک از آن فرق با شیعه امامیه است ، اما گویا دروغ و افترا به شیعیان علی کالای رایجی است که همیشه برخی از عوام خریدار آن بوده و این دکان هرگز تعطیل بردار نیست . در قرون اخیر دو کتاب فجر الاسلام و ضحی الاسلام از احمد امین مصری گوی سبقت را در دروغگوئی و بی بند و باری از همه پیشینیان ربوده است .

متأسفانه این دو کتاب بعنوان منابع مطمئن اسلامی در بسیاری از مراکز اسلام شناسی تدریس و مبنای قضاوت دیگران نسبت به شیعه قرار گرفته است . پس از احمد امین و محمد ثابت آنچه در ده سال اخیر بر ضد شیعه منتشر کرده اند بسیار بیشتر ازهمه آن چیزی است که در طول تاریخ اسلام گفته و نوشته اند. هم اکنون کتابی ضد شیعی با تیراژ شگفت انگیز 800 هزار نسخه به سفارش پادشاهی سعودی در یکی از بنگاههای انتشاراتی ترکیه آماده پخش است.

زیرا گویا مذهب اهل بیــت رسول الله باطل و مذهب مالک و ابوحنیفه.... بر حق است. گویا رسول الله به احمد بن حنبل وصیت کرد، گویا پیغمبر اکرم واصل بن عطا و ابوالحسن اشعری را قرین قرآن کریم قرار داد و گویا ابن تیمیه و محمد بن عبدا الوهاب بیشتر از امیرالمومنین علی و زهرای مرضیه و دو ریحانه پیغمبر اکرم و ائمه معصومین به معارف حقه و مبانی اسلامی آگاهی داشتند.

رسول خدا فرمود : مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح،مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است ، هر کس بر آن سوار شد اهل نجات است و هرکسی تخلف نمود هلاک خواهد شد ، علمای اهل سنت این روایت را از ابوذر غفاری در کتب و مسانید خود ذکر کرده اند و ابن خلدون اهل بیت رسول الله را با خوارج مقایسه کرده و آنها را بدعتگزار می نامد. این است مذهب فیلسوف تاریخ و آنگاه شیعیان به یهود این امت تشبیه می شوند.

هنگام نام بردن از پیروان عترت رسول الله در کمتر کتاب و نوشته ای است که نام شیعیان را قرین زشت ترین القاب و عناوین نکرده اند و خوک و خنزیر را با آنها مقایسه ننموده اند سبحان الله از تحریف: پیروان سنت رسول الله و متمسکین به اهل بیت پیغمبر رافضی هستند و اصحاب رای و مجسمه و مشبهه و معتقدان به جبر و تفویض موحد و متدین !

" افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون - سوره مبارکه قلم آیات شریفه 35 و 36 .

بهر حال دفاع در مقابل اتهام و غرض ورزی و هجوم و حمله بیرحمانه حق طبیعی هر انسانی است و اینجانب پس از مدتها تردید و ملاحظه از این حق طبیعی استفاده کرده ام و قضاوت نهائی را به خداوند می سپاریم و

کلمة الله هی العلیاء و الله عزیز حکیم.

ادامه دارد...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید