آشنایی با ما

به نام خدا

ما جمعی از همفکران و شاگردان استاد سید محمد تقی حسینی ورجانی هستیم که تحت اشراف و با همکاری ایشان به نقد و بررسی تفکرات سلفی و قرآنی اقدام نموده ایم.

به منظور آشنایی کاربران محترم خلاصه ای از زندگی نامه ایشان در ذیل آمده است.

اينجانب سيد محمد تقي حسيني ورجاني متولد 1332‏، اهل ورجان قم هستم و بيش از سي سال است با عقايد وهابيت و تفكرات مدعیان به اصطلاح قرآني در ايران آ‌شنايي كامل دارم. من با نوشته هاي ابن تيميه، محمد بن عبدالوهاب، خرقانی، شريعت سنگلجي و میرزا يوسف شعار كاملا آشنا بوده و با افرادي چون حيدرعلي قلمداران‏، سید ابوالفضل برقعي، مصطفي طباطبائي كه امروزه شما آنها را به عنوان مبلغين وهابيت و تفکرات قرآنی در ايران مي شناسید و نوشته هاي آنها را می خوانيد، زندگي كرده ام. با این اشخاص گفتگوهاي حضوري داشته و از عمق نظريات آنان مطلع هستم و حتي در اواخر عمر بعضي از آنها،‏ در كنارشان بوده ام. مخصوصا اينجانب با آقاي مصطفي حسینی طباطبایي كه امروزه يكي از مبلغين انديشه شبه وهابی در ايران مي باشد، حدود 25 سال رفاقت و بحث و مناظره علمي داشته ام. بعد ازساليان متمادي تحقيقات و بررسيهاي علمي و بحث و مناظره، كم كم به برخی از اعتقاداتم تا آن روز شک كرده و به تدریج به اشتباهات خودم پي بردم و در نهایت این شک تبدیل به يقين شد و مجدداً به درستی برخی از افكار گذشته خود و حقانيت امامت شيعه واقف شدم و اين لطف خدا بود که شامل حال من شد. قرآن و متواترات روايي و تاريخي بر انحراف آقايان خرقانی، شريعت سنگلجي، شعار، قلمداران، برقعي، طباطبايي و ديگرانی که پیرو چنین مشرب فكري می باشند، دلالت دارد. به هر حال به دليل 30 سال همراهی با روش فكري به اصطلاح قرآنیان که اشتراکات وسیعی با دیدگاه های وهابيت دارد، كاملاً با افكار و آثار آقایان قلمداران و برقعي و طباطبايي و پیروان اين گروه آشنا هستم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید